Autodesk Business Case: Assar Architects

Assar Architects is al vele jaren een grote naam in België en omstreken. De werking van het bureau berust op het principe van samenwerking, waarbij het delegeren van vaardigheden essentieel is. Iets wat ook duidelijk af te leiden is uit de naam: ASSociation of ARchitects.

Met zo’n 120 medewerkers maakt Assar deel uit van een selecte groep grootschalige architectenbureaus in België en werkt het bureau aan grootschalige projecten, waarbij de medewerkers verder gaan dan louter de conceptuele fase.

Hoe was het vroeger?

Assar Architects houdt zich al sinds 1987 bezig met 3D-ontwerp. Destijds nog met Star Architecture, een softwarepakket van Belgische makelij. Daarmee deed het bureau feitelijk aan ‘BIM avant la lettre’, in die zin dat het uit de 3D-modellen in Star al plannen en visualisaties wist te halen. Maar de producenten van Star Architecture hadden andere prioriteiten en veranderden van koers. Star was daardoor niet meer geschikt om om te gaan met de inmiddels toegenomen complexiteit van de projecten van Assar.

Assar moest dus op zoek naar een pakket dat de hoge standaard die Star had gezet op zijn minst evenaarde, en kwam na een test van zowat alle pakketten die destijds op de markt waren uit bij Revit 9. Van echt BIM en  databasebeheer was toentertijd nog geen sprake. Wel werkte Assar al geruime tijd ook met het 2D-pakket AutoCAD, en de eenvoudige koppeling van dit pakket met Revit bood Assar de nodige voordelen op het gebied van parametrisch ontwerp en data-uitwisseling.

Hoe is het nu?

Inmiddels is het Autodesk-software portfolio niet meer weg te denken bij het Brusselse bureau, maar Revit loopt als rode draad door de verschillende afdelingen van Assar. Elke medewerker is gewend in ‘pijlers’ te werken, hetgeen alles te maken heeft met de hoge specialisatiegraad van de verschillende onderdelen van de bouwprojecten. Zo zijn er architecten die zich uitsluitend met de ontwerpfase bezighouden, zijn anderen weer dedicated bezig met het financiële aspect van bouwvergunningen, terwijl iemand uit een derde pijler bijvoorbeeld de voorbereidingen treft voor de bouwfase.

Hoewel BIM in België nog niet zo ver is als in sommige omringende landen, hopen ze bij Assar dat hun referentiewerk erin resulteert dat BIM - en daarmee Revit - een vereiste worden. Net als in Nederland en in sommige andere
landen, waar bijvoorbeeld al een BIM-eis geldt bij aanbestedingen voor overheidsgebouwen. Die gedachte trekt Assar dan ook door om ervoor te zorgen dat al hun architecten met Revit overweg kunnen. Om binnen afzienbare tijd alle projecten in Revit op te kunnen leveren, krijgen ze allemaal een bijscholing. Op die manier verwacht Assar de winstgevendheid te vergroten, omdat de omwegen die nu nog inherent zijn aan de overgang van AutoCAD 2D naar de volgende fase van het project in Revit tot het verleden behoren. Alles gebeurt in Revit en iedereen kan ermee werken.

Van bim naar BIM

Het verschil zit in de toepassing van de mogelijkheden die BIM propageert en die de software biedt. Oftewel bij ‘bim’ wordt gewoon in Revit gewerkt, maar alleen de bij de constructiefase betrokken partijen worden erbij betrokken.

Bij BIM daarentegen werken alle partijen al in een vroeg stadium en tegelijkertijd samen aan een plan, wordt bijvoorbeeld de puntenwolk als onderlegger gebruikt voor het 3D BIM-model door deze in te laden in Recap Pro, en wordt de database van het project ter beschikking gesteld aan de beheerder van het gebouw, zodat hij ook in de maintain- en operate-fase kan profiteren van de kennis die eerder is vastgelegd en structureel is bijgewerkt. Hier beheert een team een project dus van begin tot eind.

Toekomst

Voor België zal de nabije toekomst de overgang laten zien van ‘bim’ naar BIM. De tekentafel is eeuwenlang het enige middel geweest om bouwprojecten vorm te geven. Toen de overgang kwam naar 2D-software, was dat een schok voor velen. Maar bovendien een noodzaak voor bedrijven om levensvatbaar te blijven. Eenzelfde noodzaak zal ook gelden voor de overgang naar BIM, wat een zuivere kwestie van acceptatie is.

Ga naar de website van Assar Architects.

 

Door: 
Tom Verhavert
afbeelding van Tom Verhavert

Evenementen

Uitdagingen & oplossingen

Hoe start ik vandaag nog met BIM? Hoe start ik vandaag nog met BIM?
Samen ontwerpen in de Cloud Volgt u de nieuwste technologische evoluties nog? Samen ontwerpen in de Cloud
Wat is BIM? Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Wat is BIM?
Uw product aanbieden als (intelligent) BIM-object Competitief en innovatief blijven als onderneming? Uw product aanbieden als (intelligent) BIM-object
Betere informatie-overdracht met Navisworks en BIM 360 Sneller op de markt zijn met nieuwe producten? Betere informatie-overdracht (intern en extern)
Van concept naar BIM-model Sneller op de markt zijn met nieuwe producten?, Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Van concept naar BIM-model
Zonnestudie, wind- en energie-analyse Volgt u de nieuwste technologische evoluties nog? Zonnestudie, wind- en energie-analyse
3D Laser Scanning Volgt u de nieuwste technologische evoluties nog? 3D Laser Scanning
Gebruik uw BIM model om productie aan te sturen Uw ontwerp- en productieproces verbeteren? Gebruik uw BIM model om productie aan te sturen
Efficiënter gebruik van digitale data Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Efficiënter gebruik van digitale data
Foutreductie dankzij virtueel bouwen Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Foutreductie dankzij virtueel bouwen
Heldere communicatie met BIM Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Heldere communicatie met BIM

Referenties

ASSA ABLOY Intelligente tool opent de deur naar BIM
BSC Grote BIM projecten realiseren met Greenock